انتخابات
Tuesday, April 12, 2005
 
این وبلاگ به این آدرس تغییر مکان داد
http://www.hambastegy.blogfa.com
در صورت فیلتر شدن آدرس جدید به
http://www.hambastegy1.blogfa.com
آدرس تغییر مکان خواهیم داد

- posted by Iran @ 12:37 PM 3 comments
Monday, February 21, 2005
 

جلوگيرى از آخرين توطئه مشترك برعليه مردم ايران

مدت مديدي است كه تمامى اركان نظام با يكپارچگي تمامي سعي و تلاش خود رابراي بقاي نظام بكار بسته اند و سعي بر آن دارند كه نگذارند رژيم نان و آب دارآخوندى از دست حوزه علميه خارج گردد و در كنار اين طرح ها ايرانياني كه بقاي خود رادر بقاي رژيم آخوندي ميدانند و از يكسر نوكر سرسپرده سازمانهاي اطلاعاتي و سياسياروپايي بوده اند دست در دست رژيم داده اند تا نگذارند سياست انزواء و نابودي رژيمديكتاتور بوسيله آمريكا عملي گردد و در طول 8 سال گذشته خود را كاملا مطيع اهدافرژيم و اتحاديه اروپا گردانده اند تا اينكه رژيم حقوقى و سياسى ايران بدليلناپرهيزيهاى سياسى در بن بست حاضر اسير گشت و كاروان دموكراسى پس از افغانستان جادهعراق را طي نمود و نوبت به ايران رسيد و حاكمان اروپايي كه بقاي سياسي خود را درحفظ رژيم سياسي ايران ميدانند با كلنجارهايي كه با حاكمان سياسي ايران داشتندتوانستند در نهايت اين رژيم و تندروهاى آن را به اين امر در هفته گذشته قانع سازندكه در صورت ادامه راه فعلى از سوى تندروها رژيم ايران بايستى در مقابل آمريكا وماشين نظاميش بايستد و راهى را بروند كه صدام حسين و طالبان طى نمودند و با باوراينكه در سال 2006 ديگرى بقاياى رژيم آخوندى از نقشه سياسى دنيا حذف خواهد شد تن بهاين دادند كه با اتحاديه اروپا در بخش سياسي و حفظ نظام تا مرحله آخر به پيش بروندو ماجرا بر اين قرار است.

رژيم در آينده نزديك ميبايستى پس از شكست حضور مردم در راهپيمايى 22 بهمنمردم را براى مشروعيت خود در صحنه سياسى و انتخاباتى وارد نمايد و بايستى انتخاباتآتى رياست جمهورى به دنيا بقبولاند كه دموكراسى در ايران 80 درصد حاكم است حتى باحضور تندرويان و بر همين اساس قرار است كه شخصيتى كه پروژه دوم اطلاحات ميباشد وميتواند حداقل 15 ميليون راى را به صندوقهاى راى گيرى بكشاند به ميدان مبارزاتى دركنار يك كانديداى مرد قرار گيرد و كسي را بهتر از يك شخصيت سياسى مطرح در اينگردانه بغيير از شيرين عبادى جويا نشدند كه اروپا هم با آنان توافق داشته باشد و بر همين اساس شيرين مزدور عبادى اين بار خيانت سنگين را براى ضربه به آينده ايران بدوشكشيد و فاز اول پروژه با وارد شدن بحث او و قوه قضاييه وارد عمل گشت و در فاز دومتور سياسى و سخنرانى او در اتحاديه اروپا در چند روز آينده وارد عمل خواهد شد و درنهايت با گفتار سياسى و دفاع از حقوق بشر و وارد نمودن طيف ضربه ديده اصلاح طلبانامثال اكبر گنجي و اشكووري و امثال محسن سازگاراها مردم كه با ديدن شكنجه ها واعمالى كه در 8 سال گذشته بر آنان رفته ميتوانند با پناه آوردن به اين طيف بهاصطلاح در آينده سياسى و اجتماعى خود نقش پيدا كنند و با برنامه هاى تدوين شده ازسوى قوه قضاييه كه درصدد هستند چندين پوين برنده را در هفته هاى آتي در اختيارشيرين عبادى قرار دهند در درون و بيرون ايشان را بعنوان يك چهره محبوب زنان ايرانمبدل سازند و پرونده زهرا كاظمى و به مجازات كشاندن متهمين قتل او يكى از اينبرگهاى برنده خواهد بود مثل قربانى شدن مصطفى كاظمى و عاليخانى در قتلهاى زنجيره اىبراى بقاى نظام بهر حال توطئه عجيبى در پشت افعى سياسى ايران هاشمى رفسنجانى بابررسى تمامى روزنه هاى اين طرح لانه كرده و اگر اين طرح كه تا ميانه فروردين ماه بايستى عملا نشانه هاى پيروزيش مشاهده گردد وارد مرحله نهايى شود مردم ايران دربندى ديگر از بندهاى خاتمى چيان(مغول اذان گو)اسير و در ادامه وارد شدن دولت جديد ايران باگفتگوى ظاهرى با آمريكا كه يك لاس زدن بيش نخواهد بود بقاى رژيم آخوندى ابقاء خواهدشدو بدون اينكه مردم ايران برگ برنده حقيقى در دست داشته باشند دوباره دربند ظلم وتاراج اسير و حقير و حقيرتر خواهند شد.

وظيفه تمامى نهادهاى سياسى درونى و بيرونى اين است كه نگذارند اين توطيهمشترك اروپا و ايران به موفقيت تبديل گردد و مخالفت با هرگونه انتخابات و عدم حضورو عدم دفاع از آرمان حاضرين و همجواران حكومت ايران را تا انتخابات آزاد بر سرحكومت آينده ايران تحريم و هر ادعايى را تكذيب و رد نمايند..با اميد به پيروزى

دیگر گول امثال خاتمی را نخورید

زمان نابودی رژیم فرا رسیده:

دیگه نگران مشکلات که بعد از رای ندادن پیش میاد نباشید

فقط به این فکر کنید که چطور با کسانی که در شناسنامه هاشون مهر انتخابات خورده برخورد میشه


- posted by Iran @ 11:43 PM 1 comments
Saturday, December 25, 2004
 

آيا باز هم مردم ايران به جمهوری اسلامی مشروعيت می دهند؟ يکهموطن

بدون شرح وتفسیر زائد مواردی را فهرست وار ذکر میکنم . از خواننده گرامی دعوت میکنم چنانچه استدلالات در این نوشته را صحیح یافت با به عهده گرفتن نقش روشنگرانه، دیگر افراد را در حد توان خویش آگاه کرده ومانع از استمرار حکومت ریا وتزویر و ضد انسانی آخوندهای مرتجع و انگل صفت گردد.
1)در عین احترام به عقائد کسانی که شرکت در انتخابات را به مردم توصیه میکنند باید بگویم که با توجه به دلائل زیر متا سفانه اشتباه میکنند وتاوان این اشتباه را ،هم خود وهم مردم ایران میپردازند؛ همانطور که از سال 76 تاکنون تاوان رای دادن به خاتمی و اصلاح طلبان را میپردازند.
2)لطفاً گول اصلاح طلبان و مقالات و سخنرانی های آنان و هر موضع و انتقادی که دارند را به این دلائل نخورید:
-- عملکرد آنان با گفته ها و وعده هایشان مغایر است و از خرداد 76 آنان و رییس جمهورشان جز وقت کشی در احقاق حقوق مردم و انجام وعده ها کاری نکرده بلکه به گفته فرمانده سپاه باعث شدند گروهای واقعاً مخالف حکومت تحت تاثیر فضای بعد از خرداد 76 از پوسته های محافظتی و امنیتی خود بیرون آمده و خود را در معرض شناسایی ودید دستگاه امنیتی رژیم قرار دهند.
-- آنان پیروان راستین خمینی و همان خط امامی هایی هستند که سفارش او را برای حفظ حکومت اسلامی به گوش جان شنیده اند؛ میدانید که خمینی فتوا داد که برای حفظ نظام اسلامی می توان در صورت ضرورت، احکام اسلام را زیر پا گذاشت.ضمناً تمام اصلاح طلبان حکومتی خود از بر پا کنندگان و اعوان و انصار همین نظامند و نظام را به نوعی فرزند خود میدانند.
-- اگر در اعمال و گفتار آنان دقت کرده باشید پی خواهید برد آنان هیچگاه به طور مطلق از حقوق انسانی و شهروندی ، صرف نظر از عقیده و مرام دفاع نکردند ؛ بلکه این سخنان پوششی برای تزئین چهره آنان بعنوان مدافع حقوق انسان و آنهم فقط در دفاع از همرزمان و یاران خودشان بود.لطفاً آمار بگیرید جبهه مشارکت چند بار در بیانیه ها ،روزنامه، سخنران ها وسایت خود از عباس عبدی یا دیگر یاران خود دفاع کرده؟ گویی تنها عباس عبدی زندانی است و لا غیر.
-- اهل سیاست میدانند که مخالفت اصلاح طلبان با نظارت استصوابی از آنجایی شروع شد که بر نام خودشان قلم قرمز کشیده شد وگرنه قبل از آن نظارت استصوابی از نظر آنان خیلی هم خوب بود وهیچ اعتراضی دیده نشد.
-- واقعیت اینست که دعوای اصلاح طلب و محافظه کار در ایران بر سر دو چیز است :
الف) مقدار سهم در قدرت
ب) شیوه اداره نظام به شکلی که از هم نپاشد و تداوم یابد از روزی که محافظه کاران پستهای کلیدی را اشغال کرده وچپها را از حکومت بیرون راندند مبارزه برای کسب مجدد قدرت از سوی آنان آغاز شد و تنها معبر آنان برای رسیدن به قدرت مردم ودند. ولی برای جلب نظر و آراء مردم چه باید کرد؟ و جواب این سوال تدارکی بودکه در 2 خرداد 76 نتیجه داد.اگر امروز به انتخابی بودن خود وانتصابی بودن طرف مقابل اشاره میکنند و بر رای مردم تکیه میکنند نه از جهت ارزش قائل بودن برای مردم است بلکه مردم پله های نردبان ترقی آقایانند .آیا مردم باز گول میخورند وبه وعده ها وتطمیع وتهدیدها اعتنا میکنند؟
3)اصلاح طلبان دزدانی با چراغ آمده اند وکالای گزیده میبرند واز روشهای مدرن وپیچیده در سیاست استفاده میکنند متاسفانه برخی ! از مخالفان جمهوری اسلامی آگاهانه یا از سر اعتماد به اصلاح طلبان از روشهایی مثل رای دادن و تغییرات تدریجی در ایران حمایت میکنند تا شاید از فضای به وجود آمده بهره مند شده و رخنه ای در رژیم ایجاد کنند. بر اثر تجربه اکنون واضح است که قدرت چه در دست اصلاح طلب و چه محافظه کارباشد شرایط اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ایران تفاوت فاحشی نمیکند. بنابر این بهتر است همه ایرانیان یکبار برای همیشه تکلیف خود را با این حکومت معین کنند وحرف آخر را از الان بگویند. آیا نزدیک به 8 سال زمامداری دولت و مجلس اصلاحات و وجه المصالحه قرار گرفتن مردم ایران در جنگ قدرت دو جناح در ایران هنوز جای تردید باقی مانده است ؟آنچه برای هر دو گروه مهم است داشتن ق! درت و حفظ نظام است ونه چیزی دیگر.
4) گفته های حجاریان را وتئوری معروف او یعنی فشار از پایین ( در واقع جلو انداختن مردم و دانشجویان ) و چانه زنی از بالا (یعنی امتیاز و سهم از قدرت گرفتن( را حتما فراموش نکرده اید. و اکنون که پروژه او و همکارانش در مرکز مطالعات استراتژیک به اینجا ختم شده او به داشتن یک اقلیت اصلاح طلب در مجلس هفتم هم راضی است تا در معادلات قدرت غائب نباشند.پروژه و خط سیر سیاسی اصلاح طلبان هیچگاه در جهت منافع مردم نیست و درشدید ترین موضع گیریها علیه حاکمیت از حذف خود از قدرت خشمناک است ونه دغدغه ایران یا ایرانی داشتن.
5) صرف نظر از قربانی شدن سربازها ، اسبها ،فیلها و در صورت نیاز رخها در این بازی شطرنج گونه اصلاح طلبی و محافظه کاری این شاهها و وزیران دو طرف بازی هستند که پروژه تداوم عمر جمهوری اسلامی را پیش میبرند. این یعنی شیره مالیدن نخبگان آخوندی بر سر تمام گروههای روشنفکری و سیاست پیشه ایرانی که در پروژه خاتمی مغبون شدند وبه خیالی واهی مبلغ بی اجر و مزد او شدند.آیا باز هم ملت ما به تحریک روشنفکران ، هنرمندان و مبارزانی مثل خانم عبادی ( شيرين عبادي:دواي درد ما قهر كردن با صندوق‌هاي رأي نيست، آخرين اظهارات شيرين عبادي در جمع دانش آموختگان ايران اسلامي ) در مشروعیت بخشیدن به جمهوری اسلامی گذشته را فراموش و دل به وعده ها میدهد یا از ترس تسلط بدترها به مجلس ! به بدها راضی میشود؟
اگر چنین شود باید گفت که اکثریت مردم ما چه درست وچه نادرست ،جمهوری اسلامی را میخواهند وآن را مشروع میدانند و اگر ما از تصمیم آنها راضی نیستیم و فکر میکنیم در اشتباه هستند تنها راه ما تلاش برای ارتقا سطح دانش سیاسی و فرهنگی مردم ایران است.


بدین قرار چنانچه موارد ذکر شده در بالا صحیح باشد بر اساس تجربیات قبلی میتوان نتیجه گرفت رای دادن در جمهوری اسلامی:

تنهاموجب مشروعیت یافتن آن میشود.
تغییر مثبتی در شرایط کلی مردم ایجاد نمیکند
پروژه استمرار و تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی را تکمیلمیکند

حال باید منتظر بود و دید اینبار مردم چه میکنند اگر چه حاکمان اینجمهوری آنقدر پست و فرومایه اند که ابائی از تقلب در انتخابات و تدارک رای ساختگیندارند .

یک هموطن- posted by Iran @ 7:09 AM 0 comments
Wednesday, December 22, 2004
 
از: وانا وانوچينی Vanna Vannuccini (خبرنگار لارپوبليكا-ايتاليا در ايران ٢٠٠٤/٢/٢١)
ترجمه: داوود حجازی
davud37@yahoo.com
يكشنبه ٣ اسفند ۱۳۸۲


ايرانيان ديروز با خروش سرودهای ميهن‌پرستانه كه در دوران قبل از انقلاب پخش ميشد و تا چندی پيش خواندن آنها ممنوع بود و سرايندگان آنها به زندان می‌افتادند از خواب بيدار شدند. سرودهايی همچون "ای ايران" از آرشيوها بيرون كشيده شدند و بعنوان محركی جهت شركت در انتخابات در سراسر روز از راديو و تلويزيون پخش ميشدند. مجری برنامه راديويی تكرار ميكرد: "بايد سيلی ديگری به آمريكا زد و ايران را از طوفانهای سهمگينی كه دشمن تدارك ديده است محافظت كرد". بالاترين مقام تئوكراسی يعنی رهبر نظام آيت الله خامنه‌ای در تلويزيون بطور مكرر اعلام ميكرد: "دشمنان كشور و انقلاب اسلامی از هيچ اقدامی در جهت بازداشتن مردم از شركت در انتخابات دريغ نميكنند."
آيت الله جنتی ، دبير شورای نگهبان در نماز جمعه به احزاب اصلاح‌طلب و دانشجويان كه از بايكوت انتخابات حمايت ميكنند بشدت حمله كرد و گفت: "كسانيكه مردم را ترعيب به عدم شركت در انتخابات ميكنند خائن هستند. تصميم تحريم انتخابات در كاخهای آمريكا گرفته شده است". آيت الله مشكينی ، رئيس مجلس خبرگان اظهار داشت: "كسی كه در انتخابات شركت نميكند چه در اين دنيا و چه در دنيای ديگر بايد در مقابل خدا پاسخگو باشد."
بسياری از اصلاح طلبان از موج دستگيريها در بعد از انتخابات هراس دارند. توقيف دو تا از آخرين روزنامه‌هايی كه جرئت رساندن اخبار واقعی به گوش مردم را داشتند، مهر و موم دفتر جبهه مشاركت ، جبهه اصلاح طلبان ، و مسدود كردن بعضی از سايتهای اينترنتی علائمی از تهاجم عنقريب به سياسيون اصلاح طلب ميباشند.
حوالی صبح ، تهران بسيار خلوت بود و حوزه‌های رای گيری خالی بنظر ميرسيد. هنگاميكه مترجم من آدرس حوزه‌های رای گيری نزديك را از عابرين ميپرسيد جواب می‌شنيد: "چرا ميخواهيد برويد رای بدهيد؟" كافی بود توضيح دهم كه برای تهيه خبر به اين حوزه‌ها مراجعه ميكنيم تا شكوه‌های مردم بصورتی طبيعی آغاز شوند. يكی از كارمندان صنعت نفت فرياد زد: "بنويسيد ، بنويسيد كه تمام ايرانيان از اين رژيم نفرت دارند. من ٢٥سال پيش در انقلاب شركت داشتم ، همه عمر تاوان آن اشتباه را دارم ميپردازم". يكی ديگر از عابران بعد از ملحق شدن به او اظهار داشت: "ما عدالت اجتماعی را ميخواستيم و ميبينيد كه چه چيزی نصيبمان شد". در پارك دانشجو ، محلی كه شبها مملو از بينوايان ، معتادين ، روسپيان و جوانانی كه فاقد هرگونه اميدی در زندگيشان ميباشند بوديم. در دكه روزنامه‌فروشی نزديك ، راديو اعلام ميكرد: "اقيانوسی از مردم در حال رای دادن است و به اين ترتيب مشاركت عظيم مردمی در جمهوری اسلامی بار ديگر به نمايش گذاشته شد."
در درون حوزه‌های خالی ، صف‌هايی از زنان "چادری" نشسته بودند، زنانی كه خود را در درون چادر خويش بشدت محفوظ ميكنند چنين ناميده ميشوند، و در سكوت منتظر آمدن رای دهندگان بودند. "چند نفر تا كنون رای داده‌اند؟" هيچگاه موفق به شنيدن جوابی نشدم. از من معذرت ميخواستند. ميگفتند كه آن حوزه ،حوره‌ای پرت است و بهتر است كه به مساجد رجوع كنيم. به مسجد زيبای سپهسالار رسيديم كه به عقيده همه بايد مملو از رای دهندگان ميبود. در واقع كاميون تلويزيون دولتی كه فيلم تهيه ميكرد نيز در آنجا مستقر شده بود. حضور جمعيتی از زنان مسن با چادر مشكی ، همچون گله‌ای از كلاغان سياه صف كشيده ، به چشم ميخورد. آنان در همان موقع از اتوبوسی كه در بيرون پارك شده بود پياده شده بودند و به ما توضيح دادند كه هم اكنون از سفر زيارت كربلا در عراق باز گشته‌اند. بمحض خروج از مسجد دختر جوانی كه پالتويی بلند بر تن داشت و روسری بسته بود خود را به ما رساند و گفت: "بايد بدانيد كه تمام اينها يك دروغ است. من رای دادم ، و شناسنامه مهر خورده خود را به ما نشان داد، اما برای اينكه مجبور بودم. در مدرسه‌ای كه تقاضای ورود را كرده‌ام به من گفتند كه بايد در رای‌گيری شركت كنم و گرنه مرا نخواهند پذيرفت. پدر و برادرم نيز به اجبار رای دادند. پدرم در يكی از شركتهای حمل ونقل وابسته به بنياد رهبری كار ميكند و او را در صورت عدم شركت در انتخابات تهديد به اخراج كرده بودند. برادرم نيز خدمت سربازی را طی ميكند و مجبور بود كه در رای گيری شركت كند. اما همه اين نمايش دروغ بزرگی بيش نيست. باور كنيد هيچكس اين رژيم را نميخواهد." سوار ماشين ميشويم و از راديو ميشنويم كه ميگويد: "كشور بزرگمان مصمم است كه در انتخابات شركت كند".
بيست و پنج سال است كه جمهوری اسلامی كه بر پايه انقلاب خمينيستی متولد شد هيچگاه قادر نبوده است مشروعيتی حقيقی را از طرف بخش مهمی از ايرانيان كسب كند. نه تنها اقشار ثروتمند كه به خارج گريختند بلكه بسياری از ايرانيها بصورت تبعيديان در داخل كشور زندگی ميكنند. در آغاز توده‌های اقشار پائين جامعه و بخصوص روستائيان به اميد بهتر شدن وضعيت زندگی خويش طرفدار جمهوری اسلامی بودند، اما انتظارات آنان به تحقق نپيوست و بزودی اميدشان به ياس مبدل گرديد. با انتخاب خاتمی ، فرصتی جهت آشتی بين ايرانيان و دولت اسلامی پديدار گشت ، بفرض هم كه اين حكومت اصلاح‌پذير ميبود، اما اين شانس نيز از دست رفت. كمی ديرتر استاد جامعه شناسی كه هر جمعه اول ماه در محفلی روشنفكری در شمال تهران با ديگران به تبادل نظر ميپردازد به من گفت: "توهم‌ها پايان يافته‌اند". "اينجا ديگر همه دريافته‌اند و بزودی در خارج نيز در خواهند يافت كه جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذير است ".
خاتمی رئيس جمهور با چهره‌ای غمگين ، در ساعت ٩ صبج در وزارت كشور رای خود را به صندوق انداخت. او روحيه كسی را داشت كه آخرين عمل قبل از شهادتش را به فرجام ميرساند. خاتمی به روزنامه‌نگاران گفت: "اين ملت بارها شكست خورده است اما هر بار راهش را پيدا كرده و شگفتيهای جديدی را خلق كرده است". با اين سخنان بارقه‌ای از اميد هنوز در او مشاهده ميشد. برادرش محمدرضا ، يكی از رهبران بايكوت انتخابات به دفاع از او ميپردازد و ميگويد:" رئيس جمهور واقعا اصلاح طلب بود اما از توان و انرژی لازم برخوردار نبود".
غروب، مدت زمان رای گيری (با وجود حوزه‌های خالی رای‌گيری) تمديد شد و اين مسئله از اولين نشانه‌های تلاش جهت تقلب برای افزايش درصد مشاركت مردم خبر ميداد. قبلا شورای نگهبان تعداد افرادی را كه واجد شرايط شركت در انتخابات بودند ٤٣ ميليون اعلام كرده بود در حاليكه اين رقم از سوی وزارت كشور ٤٦ ميليون اعلام شده بود.


- posted by Iran @ 1:42 AM 0 comments

Powered by Blogger